Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 02-12-2018

Toegeven

betekenis & definitie

Toegeven - (gaf toe, heeft toegegeven), meer geven dan ncodig is: op een poiid boter vier eieren toegeven, op den koop toegeven;

toestemmen, bewilligen : ik moest toegeven;
— met inschikkelijkheid, met zachtheid behandelen: men moet kinderen niet te veel toegeven, door de vingers zien;
— aan zwaarmoedigheid toegeven, zich daartegen niet verzetten:
— als waar erkennen: dat geef ik gaarne toe, maar toch...;
— onderdoen voor: als dichter geeft hij zijn vader niets toe, is daarin niet minder bedreven.
TOEGEVING, v.