Wat is de betekenis van toegeven?

2019
2022-09-26
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

toegeven

toegeven - Werkwoord 1. toestaan 2. erkennen Woordherkomst samenstelling van toe en geven

Lees verder
2018
2022-09-26
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

toegeven

toegeven - onregelmatig werkwoord uitspraak: toe-ge-ven 1. het inzien en zeggen dat het zo is ♢ ik geef toe dat ik heb gespijbeld 2. je aan die neiging overgeven ♢ hij gaf toe aan de behoefte zi...

Lees verder
2004
2022-09-26
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema

toegeven

- er (geld) aan toegeven, erop toeleggen, er geld bijleggen.

1973
2022-09-26
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Toegeven

(gaf toe, heeft toegegeven), 1. zich inschikkelijk betonen ten opzichte van, tegemoetkomend, meegaand zijn voor: men moet kinderen niet te veel -; 2. als waar of zo-zijnd erkennen: dit moet worden toegegeven; toegegeven! goed!; 3.onderdoen voor: als dichter geeft hij zijn vader niets toe; 4. nog geven boven het gekochte.

Lees verder
1952
2022-09-26
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Toegeven

v., tajaen, yhskikke, ynflije, bydraeije, bylizze, bod, kamp, krimp, keap, bilies jaen, bakseil lûke, oer (de) side teare; niet —, de kop der foar hâlde, jins ein fêsthâlde, net slûpe litte; niets willen —, oer gjin strie to lûken wêze; elkaar in niets —,...

Lees verder
1950
2022-09-26
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Toegeven

(gaf toe, heeft toegegeven), 1. (overg., Zuidn.) (van eigenschappen, handelingen en derg.) toeschrijven, (ze iemand) aanzeggen: men zou hem zo veel verstand niet toegeven; 2. zich inschikkelijk betonen ten opzichte van, tegemoetkomend, meegaand zijn voor: (overg.) men moet kinderen niet te veel toegeven; (onoverg.) aan dergeli...

Lees verder
1937
2022-09-26
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

toegeven

gaf toe, h. toegegeven (1 geven boven ‘t bedongene, meer dan nodig is; 2 fig. inwilligen, toestaan; met zachte inschikkelijkheid handelen; 3 [zijns ondanks] moeten erkennen): 1. op de koop iets toegeven, d. i. bovendien geven; op de koop toegeven, verliezen; de solist gaf nog iets toe; hij geeft u niets toe in kennis, doet niet voor u onder;...

Lees verder
1930
2022-09-26
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

toegeven

('toe) (gaf toe, heeft toegegeven) 1. meer geven dan nodig is : nog wat suiker -.→ hoop, koop. 2. als waar erkennen : ja, dat geef ik gaarne toe. 3. (zijns ondanks) bewilligen, toestemmen : ik moest ten slotte -; ik geef toe, hij is wel geen redenaar, maar hij kan toch goed praten. Syn. → beamen. 4. inschikkelijk behandelen : men...

Lees verder
1898
2022-09-26
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Toegeven

Toegeven - (gaf toe, heeft toegegeven), meer geven dan ncodig is: op een poiid boter vier eieren toegeven, op den koop toegeven; — toestemmen, bewilligen : ik moest toegeven; — met inschikkelijkheid, met zachtheid behandelen: men moet kinderen niet te veel toegeven, door de vingers zien; — aan zwaarmoedigheid toegeven, zich daarte...

Lees verder
1898
2022-09-26
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Toegeven

zie Toestemmen.