2020-01-29

Toegeven

Toegeven - (gaf toe, heeft toegegeven), meer geven dan ncodig is: op een poiid boter vier eieren toegeven, op den koop toegeven; — toestemmen, bewilligen : ik moest toegeven; — met inschikkelijkheid, met zachtheid behandelen: men moet kinderen niet te veel toegeven, door de vingers zien; — aan zwaarmoedigheid toegeven, zich daartegen niet verzetten:— als waar erkennen: dat geef ik gaarne toe, maar toch...; — onderdoen voor: als dichter geeft hij zijn vader niets toe, is daarin niet min...

2020-01-29

Toegeven

zie Toestemmen.

2020-01-29

toegeven

toegeven - Werkwoord 1. toestaan 2. erkennen Woordherkomst samenstelling van toe en geven

2020-01-29

toegeven

toegeven - onregelmatig werkwoord uitspraak: toe-ge-ven 1. het inzien en zeggen dat het zo is ♢ ik geef toe dat ik heb gespijbeld 2. je aan die neiging overgeven ♢ hij gaf toe aan de behoefte zijn ogen te sluiten 3. ermee instemmen, zeggen dat het mag ♢ mijn vader verboo...

2019-04-28

Toestemmen — toegeven — beamen

Zeggen dat men het¬geen een ander gezegd heeft als goed en waar erkent. Bij toestemmen kan men zich eerst verzet hebben, bij toegeven is dit altijd het geval. Beamen onderstelt dit niet, het zegt alleen dat men volkomen de woorden door den ander gesproken goedkeurt, ze wel tot de zijne maken wil. Beamen onder¬stelt dan ook volstrekt geen voorbehoud, wat bij toegeven en toestemmen wel mogelijk is. Ik geef gaarne toe dat gij in hoofdzaak gelijk hebt, maar enkele punten vereischen nog nader...

2020-01-09

Bakzeil halen

moeten toegeven

2019-07-17

lacheeren

lacheeren - losmaken, vieren; toegeven.

2019-09-19

lacheren

los maken, vieren; fig. toegeven.

2020-01-09

Geen strobreed wijken

niets toegeven of niet van mening veranderen

2019-04-23

Compromis

Compromis - Algemeene beteekenis: een door wederzijdsch toegeven bereikte overeenstemming over eenig geschilpunt. Recht. In het burgerlijk procesrecht heeft c. een andere beteekenis: overeenkomst, waarbij partijen zich verbinden om zich in een geschil, dat hen verdeeld houdt, te zullen voegen naar het oordeel van hierbij aangewezen scheidsmannen. Het c. is geregeld in Ned. door art. 620 vgl. W. v. Burg. rechtsvordering, in België door art. 1003 vlg. van hetzelfde wetboek. C. is slechts toe...

2018-08-17

tegemoet komen

Toegeven, buigen voor (een tegenstander); iemands eisen inwilligen. Onder politici een populair eufemisme. Premier Kok heeft zich vanmiddag bereid verklaard de chauffeurs tegemoet te komen. NRC Handelsblad, 15-09-2000

2020-01-09

Voet bij stuk houden

niet toegeven, bij de eigen ideeën blijven

2018-09-01

Cedeeren

CEDEEREN, (cedeerde, heeft gecedeerd), afstaan, afstand doen van, overlaten; (fig.) toegeven, zwichten.

2018-12-13

Concessie

Concessie - 1) een gedeeltelijk toegeven, eene tegemoetkoming aan hetgeen een andersdenkende wenscht. 2) Vergunning der overheid voor den aanleg van werken ten behoeve van eenig bedrijf (rails voor spoor- of tramweg, buizen voor gasfabriek, enz.) in, op of over aan de overheid behoorende eigendommen. Zij wordt veelal verleend in den vorm eener overeenkomst tusschen overheid en concessionaris, waarbij in den regel voorwaarden worden gesteld in het belang van het publiek, meermalen ook van het bed...

2019-07-10

cedeeren

cedeeren - bw. gel., afstaan, afstand doen van, overlaten; (fig.) toegeven; zwichten

2019-07-10

defereeren

defereeren - bw. gel., opdragen, toekennen; toegeven; opleggen, afvorderen (eenen eed)

2017-06-22

Heimwee

Je moet nooit aan heimwee toegeven, want dan wordt het alleen maar erger. Heimwee wil zeggen dat je je totaal niet meer op je gemak voelt als je in een vreemde omgeving bent. Een kind wordt er bijvoorbeeld door overvallen als hij ergens gaat logeren. De enige wens is dan om weer zo snel mogelijk naar huis te mogen, waar alles vertrouwd en veilig voelt. De gevolgen van heimwee kunnen zo erg zijn, dat je er wel rekening mee moet houden. Door heimwee kan een kind soms niet meer eten of slapen. Het...

2018-09-01

Bijgeven

BIJGEVEN, (gaf bij, heeft bijgegeven), toegeven, bijdoen: (kaartsp.) de gevraagde kaart spelen.

2017-03-29

Bakzeil halen

Na urenlang overleg haalde de vliegtuigkaper bakzeil: de kaper moest tenslotte toegeven.

2020-01-02

keikop

(in Vlaanderen) koppig, eigenzinnig persoon; iemand die van geen toegeven wil weten. Hij schold haar slangenvel, zij noemde hem keikop. (Domien Sleeckx, Op ’t Eksterlaar, 1863) Je vergeet er jezelf bij, zo word je besprongen door alles om je heen, en wat diep in alles leeft, al die stumperds en kale kakkers en brave zielen en keikoppen en bullebakken stuwt en bezielt, zou het ergens een God zijn, een Vader? (Herman Leys, Iets van warmte, 1970)