Sabaelsme betekenis & definitie

SABAElSME o. sterrendienst, inz. de godsdienstige vereering der zon en der planeten : het sabaeisme schrijft aan de planeten grooten invloed toe op alle organisch leven hier op aarde.

Laatst bijgewerkt 29-11-2018