Pachtgebied betekenis & definitie

Pachtgebied - o. (-en), gebied waarover zich de pacht uitstrekt; ...GELD, o. (-en), bedrag dat men aan pacht betalen moet; ...GOED, o. (-eren), (Zuidn.) pachthoeve; ...HEER, m. (-en), grondheer; ...HOEVE, v. (-n), hoeve, die verpacht of verhuurd is; in Zuidn. van iedere groote hoeve gezegd; ...HOF, o. (Zuidn.) pachthoeve; ...HUUR, v. (...huren), prijs, waarvoor iets verpacht is; (ook) de huurprijs; ...JAAR, o. (...jaren), 12 maanden van den pachttijd; ...LAND, o. land dat in pacht of in erfpacht gegeven is; ...MIDDEL, o. (-en), inkomsten uit het verpachten van iets verkregen; ...OVEREENKOMST, v. (-en), de voorwaarden waarop eene pacht gesloten is; ...PENNINGEN, m. mv. pachtgeld.

Gepubliceerd op 22-11-2018