Iet betekenis & definitie

IET. onbep. vnw. iets (veroud.) nog gebruikt in : als niet komt tot iet, dan is ’t allemans verdriet, dan kent het zichzelven niet, daar is niets erger, onaangenamer, aanmatigender enz. dan een gek, die fortuin gemaakt heeft; — (Zuidn.) als iet, dient om den volstrekt overtreffenden trap uit te drukken : hij is zoo gezond, zoo ziek als iet, uitermate gezond, ziek; — iet of wat, iets, eenigszins: dat is iet of wat overdreven; (Zuidn.) die partij aardappelen is iet van 200 K.G., ongeveer zoo zwaar.

Laatst bijgewerkt 13-09-2018