Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 12-09-2018

2018-09-12

Handelsaangelegenheid

betekenis & definitie

HANDELSAANGELEGENHEID, v. (.. .heden), zaak die den koophandel aangaat, betreft;

...AARDRIJKSKUNDE, v. de aardrijkskunde, beschouwd uit het oogpunt van handelsbelangen en handelsbehoeften
...AGENT, m. (-en);
...ARTIKEL, o. (-en);
...BALANS, v. het verschil tusschen den totalen invoer en den totalen uitvoer van een land: (ook) de balans die iedere koopman gehouden is op bepaalde tijden van zijne zaken op te maken;
...BANK, v. (-en), eene bank wier bepaalde werkkring bestaat in het voor eigen of gezamenlijke rekening drijven van handel met door aandeelhouders bijeengebracht kapitaal.