Aardrijkskunde betekenis & definitie

AARDRIJKSKUNDE, v. wetenschap die zich de kennis der aarde ten doel stelt, inz. van hare oppervlakte, bewoners en voortbrengselen, vervolgens van hare natuurlijke gesteldheid en de verschijnselen die zij aanbiedt, alsmede van hare betrekking tot andere hemellichamen.