Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 06-09-2018

2018-09-06

Gratias

betekenis & definitie

GRATIAS, v. (veroud.) dankzegging na het H. Avondmaal; dankgebed na het eten korte benedictie, lange gratias, eene korte zegenspreuk vóór, maar een lang dankgebed na den maaltijd;

— (op sommige gymnasia) dankbetuiging aan Heeren Curatoren voor een ontvangen prijsgeschenk eene gratias van buiten leeren.