Gemeenschappelijk betekenis & definitie

GEMEENSCHAPPELIJK, bn. bw. aan meer dan één persoon in gemeenschap toebehoorende eene gemeenschappelijke kamer; twee huizen met een gemeenschappelijken tuin; gemeenschappelijk eigendom, bezit; — gezamenlijk op gemeenschappelijke kosten; gemeenschappelijke pogingen, studiën, maaltijden; — met gemeenschappelijk overleg, met onderling beraad: — (boekhouden) gemeenschappelijke rekening, conto à meta; — tot meer dan één persoon in dezelfde betrekking staande: onze gemeenschappelijke vriend; — bw. in vereeniging met elkander, te zamen: wij bezitten dat kostbare werk gemeenschappelijk.

Laatst bijgewerkt 06-09-2018