E betekenis & definitie

E, v. (-’s), vijfde letter van het alphabet; — de scherpheldere e (ee); de zachtheldere e (e); — de gezamenlijke namen of woorden in een adres of woordenboek, die met e beginnen; — (in de muziek), 3e toon der gewone toonschaal van c; — dunste snaar op eene viool: eene nieuwe e opspannen; — (nat.) electriciteit (+ E, positieve; — E, negatieve); —

E of Ed. — Edel; —
E. A. — Edelachtbaar; —
e. a. — en andere; —
Ed. —editio — uitgave; —
— éditeur — uitgever; -
— edidit — hij heeft uitgegeven; —
e. d. — en dergelijke; —
Ed. Gestr. — Edelgestreng; —
E. G. A. — Edelgrootachtbaar; —
E. H. A. — Edelhoogachtbaar; —
E. G. M. — Edelgrootmogende; —
EE. MM. HH. — Edelmogende Heeren;
e. e. errors excepted — behoudens vergissingen; —
Eerw. — Eerwaarde; —
eig, — eigenlijk; —
e.k. — eerstkomende; —
Em. — Eminentie; —
Em. of emer. — emeritus; —
Entr. — entrepot; —
enz. — en zoo voort; —
e.o. — ex officia —ambtshalve; —
e.p. — en personne — in persoon (op visitekaartjes); —
e. t. q. — e tutti quanti — en allen samen; —
Esq. — Esquire — (in Eng.) Weledelgeb. Heer (achter den naam op adressen); —
Etc. — et cetera; — en zoo voort; —
e. v. — eerstvolgende;
Exc. — Excellentie; —
Exod. — Exodus — (de uittocht) tweede boek van Mozes; —
Ex off. — ex officio — ambtshalve; —
Extr. — extractum — extract, uittreksel, (ook) aftreksel; —
E.V. — evenredige vertegenwoordiging.

Laatst bijgewerkt 02-09-2018