Wat is de betekenis van E?

2008
2021-04-17
Atletiek- en turnwoordenboek

Atletiek- en turnwoordenboek door Jan Luitzen

E

→ A

1955
2021-04-17
vreemd

Vreemde woordenboek

E

electriciteit (+ of —)

1950
2021-04-17
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

E

electriciteit ( + of —).

1949
2021-04-17
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

E

vijfde letter van het alfabet, via de Gr. e-psilon (E, e) uit het Phoenicisch afgeleid. De Gr. E correspondeert met Arab. cijfer 5, en E met 3000 (wisk.), grondgetal van het stelsel der natuurlijke logarithmen; E komt in waarschijnlijkheidsrekening voor als E-functie, de zgn. waarschijnlijke waarde', (muz.) een der grondtonen in de muziek, gep...

Lees verder
1948
2021-04-17
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

E

= Eminentie, Excellentie, (zie die woorden).

1939
2021-04-17
X-Y-Z der Muziek

Casper Howler

E

Echo-effect een dynamisch uitdrukkingsmiddel dat tegenwoordig bij het spelen van muziek uit de periode 1650 tot 1750 teveel verwaarloosd wordt. In dien tijd werden dynamische voorschriften zelden opgeteekend; vooral echo-effecten bleken vanzelf uit de muziek: een motief of thema wordt dadelijk herhaald met de bedoeling dat men het eerst hard, daarn...

Lees verder
1939
2021-04-17
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

e

Door Euler (1707—1783) ingevoerd als symbool voor het grondtal van de natuurlijke logarithmen.

1933
2021-04-17
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

E

De vijfde letter van het alphabet, de voortzetting van de Latijnsche en, verder nog, van de Grieksche E, die, in de oude inschriften der 8e en 7e eeuw v. Chr. als Jj geschreven, duidelijk haar Phoenicischen oorsprong verraadt. → Alphabet. In afkortingen beteekent E. (e.) in Rom. inschriften: Ennius, egregius, erexit, enz. E wordt in de logica...

Lees verder
1916
2021-04-17
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

E

E - vijfde letter en tweede klinker van het alphabet. In afkortingen: e. a. = en anderen of et alibi (Lat. en elders); e. c. = exempli causa (Lat. bijvoorbeeld); ed. = editio, uitgave, of edidit = heeft uitgegeven; edd. = hebben uitgegeven; e. g. = exempli gratia (Lat. bijvoorbeeld).

1910
2021-04-17
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

E

E - op Fransche rekeningen = entrepot; nog geen invoerrecht betaald.

1898
2021-04-17
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

E

E, v. (-’s), vijfde letter van het alphabet; — de scherpheldere e (ee); de zachtheldere e (e); — de gezamenlijke namen of woorden in een adres of woordenboek, die met e beginnen; — (in de muziek), 3e toon der gewone toonschaal van c; — dunste snaar op eene viool: eene nieuwe e opspannen; — (nat.) electricitei...

Lees verder