ALLERLEI betekenis & definitie

1. Allerlei o. allerlei zaken hij had allerlei te vertellen; hij heeft op reis van allerlei gezien; — een bont allerlei, verzameling van zeer verschillende personen; — benaming van klein gebak van verschillende soort, gewoonlijk allerhande en kleingoed geheeten; — rubriek (in een tijdschrift) voor verschillende kleine mededeelingen.

2. Allerlei Zie ALLERHANDE.