SOORT betekenis & definitie

SOORT - v. o. (-en), vereeniging van voorwerpen die een gemeenschappelijk karakter hebben: de verschillende soorten van kevers; er zijn wel 1000 soorten van grassen; het ontstaan der soorten, volgens Darwi', de verschillende soorten van den stijl, van romans; — eene soort van tafel; eene fijne soort sigaren; dat is voortreffelijk in zijne soort; — een raar soort van menschen, een raar slag; die is eenig in zijn soort, daarvan treft men geen tweede zoo aan; — allerlei soort van menschen komen daar, menschen van iederen stand en verscheidenheid; dat is het (de) soort!, zoo behoort het, dat is het ware; — (spr.) soort zoekt soort, gelijk zoekt gelijk. SOORTJE, o. (-s).

Laatst bijgewerkt 06-12-2018