Wat is de betekenis van Rubriek?

2024-07-20
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-20
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

rubriek

rubriek - zelfstandig naamwoord uitspraak: ru-briek 1. verzameling mensen of dingen met dezelfde eigenschappen ♢ het boek hoort onder de rubriek 'geschiedenis' 2. gedeelte van een tijdschrift dat over hetzelfde onderwerp gaat...

2024-07-20
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Rubriek

[Lat. rubrica = rode oker, titel van een wet (in rode kleur geschreven), wetsafdeling] afdeling, groep, klasse; liturgisch voorschrift.

2024-07-20
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Rubriek

categorie; afdeling in dagblad of tijdschrift; liturgisch voorschrift (r.k.); opschrift

2024-07-20
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

rubriek

1. met rode inkt geschreven of gedrukt opschrift boven een tekstgedeelte in een middeleeuws handschrift of vroege druk. 2. zie: klasse.

2024-07-20
Lexicon van Nederlandse archieftermen

Stichting Archief Publicaties (1983)

Rubriek

Een rubriek is een begripsaanduiding of benaming van een reeks of enige reeksen van bescheiden die eenzelfde onderwerp betreffen. Vgl. N.A.T. nr. 61: Een rubriek is: een reeks of enige reeksen bescheiden, die een zelfde onderwerp betreffen; de begripsaanduiding of benaming van die reeks of reeksen. Rekening moet worden gehouden met het feit, dat m...

2024-07-20
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

rubriek

afdeling (koerant); titel, opskrif.

2024-07-20
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Rubriek

afdeling; soort; klasse; opschrift.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-20
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Rubriek

s., rubryk.