Acteeren betekenis & definitie

ACTEEREN, (acteerde, heeft geacteerd), tooneelspelen; eene redevoering met te veel gebaren voordragen; (van tooneelspelers) zich in de handeling van zijne rol verplaatsen; goed, slecht acteeren, gebarenspel maken; (ook fig.).