Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Verwant

betekenis & definitie

I. bn., in den bloede bestaande, verbonden door familiebetrekking: zij zijn nauw, niet aan elkaar verwant; — ook van planten en dieren gezegd die geacht worden in een natuurlijk systeem min of meer bijeen te behoren; paarden en ezels zijn verwante diersoorten; deze plantenfamilies zijn nauw aan elkaar verwant;

2. (oneig.) zich aan iem. verwant gevoelen, gevoelen dat men met hem overeenkomt;
3. fig. : twee verwante zielen ; verwante talen, wetenschappen ; de dichtkunst is aan (met) de schilderkunst verwant; Rubens heeft grootse landschappen geschilderd die in hun kosmisch gevoel aan Seghers verwant zijn;
4. (muz.) verwante tonen, die tot elkaar staan in de verhouding van octaaf, kwint of terts;

II. m. (-en), VERWANTE, v. (-n), persoon met wie men verwant is : onze naaste verwanten (omvat zowel de bloedverwanten als de aanverwanten).