Wat is de betekenis van verwant?

2020
2021-12-03
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

verwant

Het begrip verwant heeft 8 verschillende betekenissen: 1) familielid. iemand die door een familieband verbonden is met iemand anders; familielid van iemand. Soms gebruikt voor om het even welk familielid, soms alleen voor verdere familieleden dan het eigen gezin van de betrokkene 2) soort met dezelfde oorsprong. natuurlijke so...

Lees verder
2019
2021-12-03
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

verwant

verwant - Zelfstandignaamwoord 1. iemand waar men familiebanden mee heeft verwant - Bijvoeglijk naamwoord 1. door familiebanden verbonden 2. (figuurlijk) op een of andere wijze gerelateerd Synoniemen familielid, bloedverwant [2] eender, gelijkend, gelijksoortig, gelijkvormig

Lees verder
2018
2021-12-03
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

verwant

verwant - bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord uitspraak: ver-want 1. verbonden doordat je familie bent ♢ wij zijn verwant aan elkaar 2. met overeenkomsten in opvatting en karakter ♢ ik...

Lees verder
1973
2021-12-03
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

verwant

I. bn., 1. verbonden door familiebetrekking: zij zijn nauw aan elkaar —; (ook van planten en dieren); 2. zich aan iemand voelen, voelen dat men (in opvattingen, in karakter, in de geest) met hem overeenkomt; 3. tot elkaar in nauwe betrekking staand: verwante talen; verwante tonen, die tot elkaar staan in de verhouding van octaaf, kwint of ter...

Lees verder
1952
2021-12-03
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Verwant

1. adj., sib, bisibbe; met elkaar - zijn, oan inoar bisibbe wêze, inoar (yn it bloed) bistean; nauwzijn, neije famylje wêze; zeer nauwzijn, neiste famylje wêze; aan iem. nauwzijn, immen nei bistean; in het geheel niet —, pû...

Lees verder
1950
2021-12-03
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Verwant

I. bn., in den bloede bestaande, verbonden door familiebetrekking: zij zijn nauw, niet aan elkaar verwant; — ook van planten en dieren gezegd die geacht worden in een natuurlijk systeem min of meer bijeen te behoren; paarden en ezels zijn verwante diersoorten; deze plantenfamilies zijn nauw aan elkaar verwant; 2. (...

Lees verder
1937
2021-12-03
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

verwant

1. bn. (door maagschap verbonden; overeenkomende met, onderling verbonden): van vaderszijde verwant; fig. verwante talen, b.v. Spaans en Portugees; verwante wetenschappen, b.v. natuur- en scheikunde; verwant aan; verwant met; het naast verwant aan; 2. m. verwanten (bloed- of aanverwant), vr. verwante: een mijner verwanten.

Lees verder
1898
2021-12-03
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Verwant

Het begrip verwant heeft 2 verschillende betekenissen: 1. verwant - VERWANT - bn. in den bloede bestaande, verbonden (door familiebetrekking): verwante menschen; overeenkomende (met): twee verwante zielen; de verwante talen, wetenschappen; de dichtkunst is aan (met) de schilderkunst verwant. 2. verwant - VERWANT - m. (-en), VERWANTE, v. (-n), lid...

Lees verder
1898
2021-12-03
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Verwant

zie Aanverwant.