Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Indrukken

betekenis & definitie

(drukte in, heeft ingedrukt),

1. door drukken naar binnen brengen; — (fig.) een ingedrukt gewelf, minder hoog dan een halve bol;
2. door binnenwaartse druk verbrijzelen, induwen : een ruit indrukken; een ei met de vinger indrukken;de kop indrukken, eig. b.v. van een vogel, bijna altijd fig.: het kwaad, het verzet de kop indrukken, het smoren, onderdrukken;
3. door drukken als vorm op of in iets achterlaten: een zegel in was indrukken ; — (fig.) inscherpen, inprenten: iem. de beginselen der deugd indrukken.