Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Gepubliceerd op 01-01-2021

Besluit

betekenis & definitie

o. (-en),

1. dat wat een einde, slot aan iets maakt: tot besluit; een schitterend besluit van het feest;

laatste hoofdstuk van een boek.

2. slotsom, gevolgtrekking, conclusie; meestal in de verb. tot het besluit komen.
3. beslissing waartoe men na overweging of beraadslaging komt: een besluit nemen, vormen; het besluit ener vergadering.
4. maatregel van inwendig bestuur door de uitvoerende macht vastgesteld: bij Koninklijk Besluit; — geschrift waarin een besluit is vervat: ik heb de verschillende ministeriële besluiten gelezen',
5. (Barg.) vrouwelijk schaamdeel.