Wat is de betekenis van Besluit?

2020
2021-01-20
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

besluit

(1906) (Barg.) vrouwelijk schaamdeel. Volgens Moormann een typische hoerenterm. • (Köster Henke: De Boeventaal. 1906) • (E.G. van Bolhuis: De Gabbertaal. 1937)

Lees verder
2019
2021-01-20
Willem G. Keeris

Willem G. Keeris (1942) is emeritus hoogleraar Vastgoedmanagement en tevens visiting professor bij de groep Real Estate & Housing van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.

Besluit

Besluit is de algemeen gehanteerde, niet gespecificeerde benaming voor een gemaakte afwe-ging, welke benaming ook gehanteerd wordt voor het officiële uitvoeringsgerichte schriftelij-ke stuk, waarmee dat is vastgelegd en waarin dat besluit staat omschreven en toegelicht, zoals bij een wet, een Maatregel van Bestuur, of een raadsbesluit. Zie ook...

Lees verder
2019
2021-01-20
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

besluit

besluit - Zelfstandignaamwoord 1. een vastgestelde keuze, beslissing Er moet een besluit genomen worden of het nieuwe bedrijvenpark gebouwd moet worden. 2. tot besluit: aan het eind We kregen tot besluit ook nog een heerlijk dessert. ...

Lees verder
2018
2021-01-20
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Besluit

Een rechtshandeling van de EU die verbindend is in al haar onderdelen. In beginsel van algemene strekking, tenzij het besluit uitdrukkelijk is gericht tot bepaalde adressaten (de voormalige ‘beschikking’), dan is het besluit alleen voor hen verbindend.

2018
2021-01-20
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

besluit

besluit - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-sluit 1. aan het einde van iets ♢ tot besluit gingen we lekker uit eten 2. de keuze om iets te doen ♢ neem nu het besluit om uw auto te verkopen...

Lees verder
2017
2021-01-20
Kadaster

Woordenboek van het Kadaster.

Besluit

Een besluit is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.

2017
2021-01-20
Prostituees en pooiers

Jargon & Slang van Prostituees en pooiers

Besluit

Besluit - Barg. voor vrouwelijk schaamdeel. Volgens Moormann een typische hoerenterm.

1992
2021-01-20
Hoofdlijnen Nederlands Recht

Hoofdlijnen Nederlands Recht

besluit

Een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. De Awb definieert het besluit in art. 1:3 lid 1.

1983
2021-01-20
Lexicon van Nederlandse archieftermen

Lexicon van Nederlandse archieftermen

Besluit

Een besluit is de schriftelijke uitdrukking van een beslissing van een instelling of functionaris. In het juridisch spraakgebruik heeft de term "besluit” meer dan één betekenis. Zowel publiekrechtelijke regelingen met een algemene als met beperkte werking (beschikkingen) kunnen in besluitvorm voorkomen. Daarnaast wordt de term "besluit” gebruikt al...

Lees verder
1973
2021-01-20
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

besluit

besluit - o. (-en), 1. dat wat een einde, slot aan iets maakt: tot —; een schitterend — van het feest; 2. beslissing waartoe men na overweging of beraadslaging komt: een — nemen, vormen; de besluiten van een vergadering; 3. dat wat men vaststelt om uit te voeren; (m.n.) maatregel van inwendig bestuur door de uitvoerende macht vastgesteld: bij...

Lees verder
1950
2021-01-20
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Besluit

o. (-en), 1. dat wat een einde, slot aan iets maakt: tot besluit; een schitterend besluit van het feest; laatste hoofdstuk van een boek. 2. slotsom, gevolgtrekking, conclusie; meestal in de verb. tot het besluit komen. 3. beslissing waartoe men na overweging of beraadslaging komt: een besluit nemen, vormen; het besluit ene...

Lees verder
1949
2021-01-20
Boevenjargon

Geschreven door Professor Henry Roskam

besluit

vrouwelijke schaamdelen.

1910
2021-01-20
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Besluit

Besluit - door eene vergadering genomen volgens de voorschriften in de statuten neergelegd en daardoor van kracht en bindend voor allen, ook bij een maatschappij of vennootschap het besluit door eene algemeene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig de statuten bevoegd een besluit te nemen, is voor alle aandeelhouders verbindend en heeft voor...

Lees verder
1898
2021-01-20
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Besluit

BESLUIT, o. (-en), einde, slot: tot besluit; — beslissing; voornemen een besluit nemen, vormen; een besluit trekken, eene gevolgtrekking maken uit met elkander in verband staande oordeelen; — ik kom tot het besluit, tot slotsom, gevolgtrekking, conclusie; — maatregel van inwendig bestuur bij Koninklijk Besluit; — geschrif...

Lees verder
1898
2021-01-20
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Besluit

zie Wet.