Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gepubliceerd op 17-01-2019

Semieten

betekenis & definitie

Semieten - afstammelingen van Sem (Gen. 10:21 v.v.), benaming van een volkerengroep, welker oorspronkelijke woonplaats naar het schijnt in Arabië te zoeken is, vanwaar zij zich dan hebben verspreid over Syrië en de Euphraatlanden eenerzijds en in Abessinië anderzijds. Tot deze groep behooren derhalve de Arabieren, de Israëlieten en andere thans niet meer bestaande volksstammen in Palestina en Syrië, de Babyloniërs en Assyriërs, en de Ethiopiërs in Afrika. Of deze groep nog verder verwant is aan andere Afrikaansche volken (Chamieten), is tot op zekere hoogte een open twistvraag. In elk geval is de verwantschap op verre na niet zoo nauw, als die tusschen de bovengenoemde volken onderling, zooals o.a. uit de taal blijkt.