Wat is de betekenis van Semieten?

2019
2022-07-07
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Semieten

Semieten - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord Semiet Woordherkomst Herkomst: Hebreeuws (vernederlandste vorm), letterlijk: 'afstammeling van Sjeem/Sem' (zoon van Noach)

Lees verder
1997
2022-07-07
Bijbelse eponiemen

Dr. Apeldoorn en Dr. Beijer

Semieten

Afstammelingen van Sem. de oudste zoon van de Bijbelse figuur Noach. Het is de benaming voor een oosters ras waartoe in hoofdzaak de Arabieren en Israëlieten gerekend worden: 'En hun woonplaats strekte zich uit van Mescha in de richting van Sefar, het gebergte in het Oosten. Dit waren de zonen van Sem naar hun geslachten, naar hun talen,...

Lees verder
1994
2022-07-07
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Semieten

bep. volkerengroep (o.a. Arabieren, Israëlieten) die volgens de bijbel afstamt van Sem (zie Genesis 10:21 e.v.).

1982
2022-07-07
De Tale Kanaans

J. van Delden

Semieten

afstammelingen van Sem, de oudste zoon van Noach. De Semieten vormen een oosters ras, dat in hoofdzaak de Israëlieten en de Arabieren omvat. Opm.: met het woord Semieten staan in verband antisemiet, jodenhater, en antisemitisme, jodenhaat, beweging tegen de joden en hun invloed op de maatschappij.

Lees verder
1981
2022-07-07
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Semieten

gemeenschappelijke naam voor een grote bevolkingsgroep die in Voor-Azië en Noord-Afrika woont (voornamelijk Arabieren en joden).

1973
2022-07-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Semieten

zgn. afstammelingen van Sem, oudste zoon van Noach; ben. voor het ras dat thans in hoofdzaak de Arabieren en Israëlieten omvat, vroeger ook vele andere volken uit Voor-Azië en Noord-Afrika die Semitische talen spreken (spraken).

1955
2022-07-07
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Semieten

volkengroep (naar Noachs oudste zoon, Sem, genoemd) in Voor-Azië, die o.a. Arabieren en joden omvat

1949
2022-07-07
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Semieten

afstammelingen van Sem. Verzamelnaam voor een grote groep volken in Voor-Azië, Arabië en N.-Afrika, welker talen onderling nauw verwant zijn. Vormen als ras geen eenheid. Bakermat waarschijnl. Arabië.

Lees verder
1948
2022-07-07
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

Semieten

m. mv. afstammelingen van Sem. Volkerengroep, waartoe o.a. de Joden en Arabieren behoren.

1933
2022-07-07
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Semieten

volkengroep in Yoor-Azië, nakomelingen v. → Sem, waartoe belmoren de Arabieren, Syriërs en Joden.

1933
2022-07-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Semieten

(nakomelingen van Sem, zie Gen. 10), samenvattende naam, voor het eerst gebruikt door A. L. Schlözer in 1781, voor een groot aantal volken in Voor-Azië, Arabië en Noord-Afrika, die onderling nauw verwante talen (Semietische talen) spraken, zonder evenwel als ras een eenheid te vormen. De oorspr. woonplaats der S. is waarsch. Arabi&e...

Lees verder
1928
2022-07-07
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Semieten

In godsdienstigen zin verstaat men onder Semieten de nakomelingen van Sem, een der drie zonen van Noach, zoals Cham de stamvader der negers en Jafeth die der Grieken, Meden, Armeniërs enz. zou zijn. In de volkenkunde verstaat men onder het Semietische ras een van de rassen, waarin men de grote groep der Kaukasiërs onderverdeelt. De Kaukas...

Lees verder
1916
2022-07-07
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Semieten

Semieten - afstammelingen van Sem (Gen. 10:21 v.v.), benaming van een volkerengroep, welker oorspronkelijke woonplaats naar het schijnt in Arabië te zoeken is, vanwaar zij zich dan hebben verspreid over Syrië en de Euphraatlanden eenerzijds en in Abessinië anderzijds. Tot deze groep behooren derhalve de Arabieren, de Israëlieten en andere thans nie...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten