Wet betekenis & definitie

Wet van Meden en Perzen, een onaantastbare regel; regel zonder uitzonderingen.

De profeet Daniël werd zeer geëerd door koning Darius van de Meden, maar Darius’ rijksbestuurders waren jaloers op hem. Daarom drongen zij er bij Darius op aan om eenieder die tot zijn eigen God zou bidden in plaats van een verzoek aan Darius te richten, in de leeuwenkuil te laten gooien: ‘Vaardig dan nu, o koning, dat verbod uit en schrijf een bevelschrift, dat onveranderlijk is, naar de wet der Meden en Perzen, die niet kan worden herroepen’ (Daniël 6:9, NBG-vertaling). De uitdrukking is nog zeer bekend.

Bijbelcitaat: Statenvertaling (1637), Daniël 6:9. Nu, ô Koninck, ghy sult een gebodt bevestigen, ende een schrift teeckenen, dat niet verandert en worde, nae de wet der Meden ende der Persen, die niet en mach weder-roepen worden.

Gebruiksvoorbeeld: Onderwerpen op het land lenen zich vaak beter voor aquarel, terwijl zeegezichten beter uitkomen in olieverf. Maar dat is geen wet van Meden en Perzen, dat verschilt van keer tot keer. (Waterkampioen, 1994, nr. 11)

Gebruiksvoorbeeld: Het is geen wet van Meden en Perzen dat de nieuwe stafchef van de Landmacht een Franstalige moet zijn. (De Standaard, nov. 1995)

Gebruiksvoorbeeld: Waar komt die 65 [de leeftijd waarop men met pensioen gaat] vandaan? Een wet? Van Meden en Perzen? (NRC, 21-1-1999, p. 8)

Gepubliceerd op 11-05-2017