Wang betekenis & definitie

Iemand de andere wang of rechterwang toekeren of aanbieden e.d., iemand na van hem ondervonden onrecht toch vriendelijk tegemoettreden; geen wraak nemen.

In een toespraak met allerlei aansporingen en waarschuwingen zegt Jezus onder meer tot zijn discipelen: ‘Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en weiger iemand die je je bovenkleed afneemt niet ook je onderkleed. Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt’ (Lucas 6:27-30, NBV). Kortom: neem geen wraak. Deze uitdrukking wordt nog regelmatig gebruikt en er wordt ook veel op gevarieerd. Varianten waarin sprake is van de rechterwang komen ook uit de bijbel, en wel uit Matteüs 5:39, ‘En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren’ (NBV).

Bijbelcitaat: Luikse Diatessaron (1291-1300), p. 44, 23-25. Mar die di sleet ane dine rechte wanghe, bied hem toe de slinke, ende die di welt dinen roc nemen, laet hem oc den mantel.

Gebruiksvoorbeeld: Mijn oom Jacob keek vriendelijk naar zijn broers, bereid hun elke mogelijke wang toe te keren, leek het. (W. van Toorn, Een leeg landschap, 1990 (1988), p. 57)

Gebruiksvoorbeeld: [...] het gebrul van finish him van lieden die lichtjaren verwijderd staan van de man van smarten die gezegd heeft, dat als je op je rechterwang geslagen wordt je je linkerwang moet toekeren. (NRC, sept. 1994)

Gebruiksvoorbeeld: De godvrezende schrijver staat op, loopt naar zijn bureau, trekt een la open en haalt er een manuscript uit te voorschijn. Als rechtzinnig christen, zegt hij, zou hij ook in geval van letterkundige mishandeling de wederpartij de andere Wang moeten toekeren. (De Volkskrant, 27-11-1999, p. 17)

Gepubliceerd op 11-05-2017