Kwaad betekenis & definitie

Geen kwaad met kwaad vergelden, onrecht niet met hetzelfde onrecht beantwoorden maar vergevingsgezind zijn. Soms ook zonder de ontkenning.

Woorden of passages van deze strekking kan men op verschillende plaatsen in de bijbel vinden. Bovenstaande formulering is ontleend aan Romeinen 12:17: ‘Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen’ (NBV)

Bijbelcitaat: Deux-Aesbijbel (1562), Romeinen 12:17. Niemande quaet met quaet vergeldhende. Besorghende dat eerlick is in aller menschen ooghen. (Statenvertaling (1637): quaet voor quaet.)

Gebruiksvoorbeeld: VN-soldaten mogen wel ter plaatse zijn maar geen enkele militaire actie ondernemen. Uitstekend..., geen kwaad met kwaad vergelden. Maar zorg dan tenminste dat er zoveel van deze VN-militairen zijn, dat het voor de strijdende partijen onmogelijk wordt om te vechten! (Meppeler Courant, jan. 1994)

Gebruiksvoorbeeld: Anderen zonnen regelrecht op wraak, vooral enkele moslim-bazen uit de beruchte onderwereld van Bombay, die gewend waren kwaad met kwaad te vergelden. (NRC, okt. 1994)

Gepubliceerd op 11-05-2017