Tafel betekenis & definitie

De stenen tafelen, de tafelen des verbonds, de stenen waarop de Tien Geboden staan.

Nieuwe stenen tafelen, nieuw stelsel van wetten of regels.

Dit zijn twee stenen die op beide zijden waren beschreven met Gods geboden voor de Israëlieten. In Exodus 24 wordt verteld hoe Mozes van God die geboden, de Tien Geboden, ontvangt -- in Mozes’ woorden in Deuteronomium 9:11, ‘na verloop van veertig dagen en veertig nachten gaf de HERE mij de twee stenen tafelen, de tafelen van het verbond’(NBG-vertaling). De NBV bevat uitsluitend tafels die een meubelstuk zijn; de tien geboden staan hier op ‘de twee stenen platen van het verbond’. . In het hedendaagse Nederlands worden de woorden wel gebruikt ter aanduiding van andere zaken die van groot belang geacht worden.

Bijbelcitaat: Rijmbijbel (1271), v. 5051-53. [Mozes] droech .ij. taflen tien tiden. / Steenin ende an beden ziden. / Ghescreuen metten vinghere gods. ([Mozes] bracht toen twee stenen platen mee, die aan beide kanten beschreven waren door de vinger Gods.)

Gebruiksvoorbeeld: Er komt géén dag waarop Dehaene afdaalt van de Berg van Lambermont of de Berg van Hertoginnedal met de nieuwe tafelen van de sociale zekerheid. (De Standaard, dec. 1995)

Gebruiksvoorbeeld: Als de papierfabrikanten nadenken over de toekomst verschijnt onvermijdelijk het visioen van nieuwe stenen tafelen, de elektronica die het gedrukte woord verdrijft. (NRC, mei 1994)

Gepubliceerd op 11-05-2017