Lust betekenis & definitie

Een lust voor het oog, zeer aangenaam om te zien.

De uitdrukking een lust voor het oog, in oudere vertalingen een lust voor de ogen, komt voor in het verhaal over de zondeval van Adam en Eva in het paradijs, in Genesis 3:6, ‘De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan’ (NBV).. Zie ook Zondeval.

Bijbelcitaat: Statenvertaling (1637), Genesis 3:6. Ende de vrouwe sach, dat die boom goet was tot spijse, ende dat hy een lust was voor de oogen, ja een boom die begeerlijck was om verstandich te maken, ende sy nam van sijne vrucht, ende at: ende sy gaf oock haren man met haer, ende hy at.

Gebruiksvoorbeeld: Dat Taument zijn houterige opponent Schulz keer op keer voorbij rende was een lust voor het oog en opmerkelijk voor de speler die dit seizoen uitermate zwak was begonnen. (NRC, nov. 1994)

Gebruiksvoorbeeld: De buurt is geen lust voor het oog: een rivierdijk vol kale plekken, waar in de achterliggende jaren een reeks huizen tegen de grond ging; (NRC, jan. 1995)

Gepubliceerd op 11-05-2017