Loon betekenis & definitie

Loon naar werk krijgen, ontvangen wat men verdient, krijgen waar men recht op heeft.

De uitdrukking loon naar werk krijgen kan beïnvloed zijn door 2 Kronieken 15:7 in de Statenvertaling (1637), ‘Daerom weest ghy sterck, ende en laet uwe handen niet verslappen: want daer is loon nae u werck’. Met deze woorden besluit een profeet zijn toespraak tot koning Asa waarin hij hem wil aanzetten tot het optreden tegen afgoderij. De NBV heeft hier: ‘Wees dus vastberaden en geef de moed niet op: voor uw inspanningen zult u beloond worden’. De uitdrukking is tegenwoordig zeer bekend, maar vaak wordt er werken in plaats van werk gebruikt.

Gebruiksvoorbeeld: Zou Crémieux nooit geprobeerd hebben zijn huid te redden door de protectie van Brigadeführer Müller? En als hij dat geprobeerd heeft, wat toch erg voor de hand ligt, zou hij Müller dan niet een kleine beloning in uitzicht hebben ge¬steld? Of zou Müller zo onnozel geweest zijn geen loon naar werken te bedingen? (W.F. Hermans, Au pair, 1989, p. 256)

Gebruiksvoorbeeld: Voor de Amerikaan daarentegen stort een wereld in als de mythe van het rechtvaardige loon naar werk niet in vervulling blijkt te gaan. (NRC, mei 1994)

Gepubliceerd op 11-05-2017