Wat is de betekenis van Verkeer en vervoer?

1991
2023-03-20
Encyclopedie van de Zaanstreek

Eindredactie Jan Pieter Woudt & Klaas Woudt (1991)

Verkeer en vervoer

Zie: ➝ beschuitvaart, ➝ beurtvaart, ➝ bruggen, ➝ kanalen, ➝ oeververbindingen, ➝ overzetveren, ➝ sloten, ➝ sluizen, ➝ spoorwegen, ➝ streekvervoer, ➝ tunnels, ➝ veerdiensten, ➝ wegenstructuur, ➝ wegvervoer, ➝ Zaan. Zie ook: ➝ Economische geschiedenis 2.8., 3.9.

1984
2023-03-20
Encyclopedie van het milieu

Oosthoek (1984)

verkeer en vervoer

afstandsoverbrugging in het algemeen (verkeer) en de verplaatsing van personen, goederen en/of berichten tussen twee of meer plaatsen met verkeers- of transportmiddelen (vervoer). Bij het transport van concrete objecten onderscheidt men goederenverkeer en personenverkeer; bij het overbrengen van abstracte objecten onderscheidt men telecommunicatie,...

Lees verder
1958
2023-03-20
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

VERKEER EN VERVOER

zie Autobusdiensten, Beurtvaart, Binnenscheepvaart, Binnenvloot, Harinxmakanaal, Kustvaart, Nederl. Tramwegmaatschappij, Prinses Margrietkanaal, Spoorwegen, Stoombootmaatschappijen, Trekschuit, Vaarwegen, Veerhuis, Vrachtautodiensten.

1950
2023-03-20
Ensie 1950

Redactie Gerrit Krediet, Jan Baert, Jac. Bot, Salomon Kleerekoper (1950)

Verkeer en vervoer

Inleiding: Een wereld zonder spoorwegen, auto’s en vliegtuigen is moeilijk meer te denken. In een encyclopaedie van 100 jaar geleden zou hierover echter vrijwel niets zijn medegedeeld. Eeuwenlang heeft de wereld, wat de vervoermiddelen betreft, op eenzelfde peil gestaan. Het beste wordt dat geïllustreerd b.v. door het feit, dat Alexander...

Lees verder
1933
2023-03-20
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Verkeer en vervoer

A) Begrip Verkeer in den ruimsten zin is het geheel der onderlinge betrekkingen tusschen de menschen, zoowel hun verplaatsing in de ruimte, als hun geestelijke omgang door middel van gesproken woord, schrift, telegraphie, radio, enz. In engeren zin: de verplaatsing van personen en goederen door verkeersmiddelen (vervoer). Hier wordt gehandeld over...

Lees verder
1916
2023-03-20
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Verkeer en vervoer

de combinatie van afstandsoverbrugging in het algemeen (verkeer) en de verplaatsing van personen, goederen en/of berichten tussen twee of meer ruimtelijk gescheiden eenheden met verkeersof vervoermiddelen (vervoer). Naar het type object dat wordt vervoerd onderscheidt men goederenverkeer en personenverkeer; waar het het overbrengen van abstracte o...

Lees verder