Wat is de betekenis van en?

2020
2022-08-08
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

en

Zie Ene

2018
2022-08-08
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

en

en - voegwoord 1. geeft aan dat je het tweede getal moet optellen bij het eerste ♢ een en een is twee 2. verbindt twee woorden, woordgroepen of zinnen met elkaar ♢ mijn vader en moeder, zij dansen en zij zing...

Lees verder
1992
2022-08-08
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

En

Zie conjunctie.

1964
2022-08-08
voornamen

Voornamenboek

En

m -> Ene (Fri.).

1952
2022-08-08
Frans woordenboek

Frans woordenboek 1950

En

I. in, naar, tot, aan, bij, te, over, van, met, uit, als; plaats: en France, in Fr., naar Fr.; en mer, op zee; de maison en maison, van huis tot huis; j'ai fait ce qui est en moi, ik heb gedaan wat ik kan; tijd: en un an, in een jaar; en hiver, ’s winters; toestand: en fer, ijzeren, van ijzer; teindre en vert, groen verven; agir en p&egr...

Lees verder
1950
2022-08-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

En

I. aaneensch. vw., verbindt woorden en zinnen, hetzij om een begrip eenvoudig aan een ander toe te voegen (een glas en een kopje), of er bij op te tellen (twee en twee is vier), hetzij om een nauwer verband aan te duiden, b.v. van dingen die bij elkaar behoren (haar en baard) of in vaste verbindingen: af en aan; door en door...

Lees verder
1949
2022-08-08
Woordenboek Latijn

Geschreven door Dr. J.F.L. Montijn

Ēn

interi. zie, ziet, daar is, daar zijn enz., absol., Cic., en causa, Cic., en aras, Verg., ellum, ellam = en illum, en illam, Com., en tandem, zie toch eens, Curt., en umquam . . .?, wel ooit. . .? Liv.

1948
2022-08-08
Spaans

Spaans woordenboek (1948)

En

prep. I. in, te, op; II. met, in, door; III. (c. infinitivo), door, aan; IV. (c. gerundio), zodra.

Lees verder
1948
2022-08-08
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

en

(Fr.) in, als. op de wijze van; ~ abondance, in overvloed; ~ ami, als vriend; ~ arrière, achteruit; ~ attendant, in afwachting, intussen; ~ avant, voorwaarts; ~ badinant, schertsend; ~ bagatelle, als een kleinigheid; ~ blanc, blanco, oningevuld; ~ bloc, in zijn geheel, voetstoots.

1937
2022-08-08
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

en

I. (vroeger: ende, Hgd. und, Eng. and; vergelijk: op en top, dienende o.a.: 1 als verbinding van twee of meer begrippen; 2 als verbinding van twee hoofdtelwoorden met distributieve kracht; 3 als verbinding van twee zinnen; 4 bij wijze van aanloop als het eerste van iems. woorden; 5 vóór aan vraagzinnen meestal met nadruk; 6 als inleid...

Lees verder
1933
2022-08-08
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

En

→ Ain.

1926
2022-08-08
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

En

Zooveel als Ain, bron. Ziet in de daarmede samengestelde plaatsen Endor, En-Eglaïm, Engannim, Engedi, Enrimmon, En-Semes, En-Tappuach, enz. op een bron, die tot de eerste nederzetting aanleiding gegeven heeft.

1910
2022-08-08
Grieksche en Romeinsche Oudheid

Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid

EN

EN - = Dies endotercisus, z. Festi (dies). Ἐναγώνιος, bijnaam van verscheiden goden als beschermers van wedstrijden, vooral van Hermes.

Lees verder
1898
2022-08-08
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

En

Het begrip en heeft 4 verschillende betekenissen: 1. en - EN, aaneensch. verbindt woorden en zinnen; vaakt wordt en gebezigd aan het begin van zinnen die eene verrassing of teleurstelling uitdrukken,waarbij een andere zin aan te vullen is en waarom doet ge het niet? en ik heb het zoo streng verboden! en ik heb het zelf gezien !; — als vraag...

Lees verder
1864
2022-08-08
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

en

en - (fr woord), en avant, voorwaarts! vooruit! en corps, gezamenlijk, in corpore; en dépôt, in bewaring; en détail, in het klein (verkoopen); en échelon, (mil.) échelons-, laddersgewijze; en face, tegenover, van voren; en famille, in den kring van het huisgezin; en front, van voren, op den voorgrond; en gros, in...

Lees verder
1573
2022-08-08
Etymologicum 1573

Kiliaans Etymologicum Teutonicae Linguae

En

Ne, non. En vreest niet. Ne metuas. En denckt hy niet wat hy seyt? Num cogitat quae dicat? Ick en gae niet. Non eo. Ick en wille niet. Non volo, nolo.

Lees verder