Wat is de betekenis van En?

2023-12-07
Nederlandse Voornamenbank

Meertens Instituut (2020)

en

Zie Ene

2023-12-07
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

en

en - voegwoord 1. geeft aan dat je het tweede getal moet optellen bij het eerste ♢ een en een is twee 2. verbindt twee woorden, woordgroepen of zinnen met elkaar ♢ mijn vader en moeder, zij dansen en zij zing...


Direct alle 20 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-07
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

en

- 't en zal!, het zal niet!, in geen geval!

2023-12-07
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers (2017)

En

Zie conjunctie.

2023-12-07
Voornamenboek

Dr. Johannes van der Schaar (1964)

En

m -> Ene (Fri.).

2023-12-07
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

En

I. in, naar, tot, aan, bij, te, over, van, met, uit, als; plaats: en France, in Fr., naar Fr.; en mer, op zee; de maison en maison, van huis tot huis; j'ai fait ce qui est en moi, ik heb gedaan wat ik kan; tijd: en un an, in een jaar; en hiver, ’s winters; toestand: en fer, ijzeren, van ijzer; teindre en vert, groen verven; agir en p&egr...

2023-12-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

En

I. aaneensch. vw., verbindt woorden en zinnen, hetzij om een begrip eenvoudig aan een ander toe te voegen (een glas en een kopje), of er bij op te tellen (twee en twee is vier), hetzij om een nauwer verband aan te duiden, b.v. van dingen die bij elkaar behoren (haar en baard) of in vaste verbindingen: af en aan; door en door...

2023-12-07
Woordenboek Nederlands -Latijn

Dr. J.F.L. Montijn (1949)

Ēn

interi. zie, ziet, daar is, daar zijn enz., absol., Cic., en causa, Cic., en aras, Verg., ellum, ellam = en illum, en illam, Com., en tandem, zie toch eens, Curt., en umquam . . .?, wel ooit. . .? Liv.

2023-12-07
Spaans woordenboek (SP-NL)

Dr. C.F.A. van Dam (1948)

En

prep. I. in, te, op; II. met, in, door; III. (c. infinitivo), door, aan; IV. (c. gerundio), zodra.

2023-12-07
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

en

(Fr.) in, als. op de wijze van; ~ abondance, in overvloed; ~ ami, als vriend; ~ arrière, achteruit; ~ attendant, in afwachting, intussen; ~ avant, voorwaarts; ~ badinant, schertsend; ~ bagatelle, als een kleinigheid; ~ blanc, blanco, oningevuld; ~ bloc, in zijn geheel, voetstoots.

2023-12-07
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

en

I. (vroeger: ende, Hgd. und, Eng. and; vergelijk: op en top, dienende o.a.: 1 als verbinding van twee of meer begrippen; 2 als verbinding van twee hoofdtelwoorden met distributieve kracht; 3 als verbinding van twee zinnen; 4 bij wijze van aanloop als het eerste van iems. woorden; 5 vóór aan vraagzinnen meestal met nadruk; 6 als inleid...

2023-12-07
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

en

(Fr.), in; en avant, voorwaarts.

2023-12-07
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

En

→ Ain.

2023-12-07
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

en

I. vgw. 1. als verbinding van twee begrippen: de vader en zijn zoon; af en aan; én zang, én lof, om er nadruk op te leggen. 2. als verbinding van twee hoofdtelwoorden met distributieve kracht: twee en twee, twee aan twee. 3. als verbinding van twee zinnen: het is een fijne jongen en hij is altijd vriendelijk. 4. als het begin of de...

2023-12-07
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

En

Zooveel als Ain, bron. Ziet in de daarmede samengestelde plaatsen Endor, En-Eglaïm, Engannim, Engedi, Enrimmon, En-Semes, En-Tappuach, enz. op een bron, die tot de eerste nederzetting aanleiding gegeven heeft.

2023-12-07
Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid

Z.C. de Boer, J.G. Schlimmer (1910)

EN

EN - = Dies endotercisus, z. Festi (dies). Ἐναγώνιος, bijnaam van verscheiden goden als beschermers van wedstrijden, vooral van Hermes.

2023-12-07
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

En

Het begrip en heeft 4 verschillende betekenissen: 1. en - EN, aaneensch. verbindt woorden en zinnen; vaakt wordt en gebezigd aan het begin van zinnen die eene verrassing of teleurstelling uitdrukken,waarbij een andere zin aan te vullen is en waarom doet ge het niet? en ik heb het zoo streng verboden! en ik heb het zelf gezien !; — als vraag...

2023-12-07
Beknopt kunstwoordenboek

I.M. Calisch (1864)

en

en - (fr woord), en avant, voorwaarts! vooruit! en corps, gezamenlijk, in corpore; en dépôt, in bewaring; en détail, in het klein (verkoopen); en échelon, (mil.) échelons-, laddersgewijze; en face, tegenover, van voren; en famille, in den kring van het huisgezin; en front, van voren, op den voorgrond; en gros, in...

2023-12-07
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

En

En, vw. (oudt. ENDE).

2023-12-07
Etymologicum 1573

Cornelis Kiliaan (1573)

En

Ne, non. En vreest niet. Ne metuas. En denckt hy niet wat hy seyt? Num cogitat quae dicat? Ick en gae niet. Non eo. Ick en wille niet. Non volo, nolo.