Wat is de betekenis van En?

2020
2021-09-20
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

en

Zie Ene

2018
2021-09-20
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

en

en - voegwoord 1. geeft aan dat je het tweede getal moet optellen bij het eerste ♢ een en een is twee 2. verbindt twee woorden, woordgroepen of zinnen met elkaar ♢ mijn vader en moeder, zij dansen en zij zing...

Lees verder
1992
2021-09-20
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

En

Zie conjunctie.

1964
2021-09-20
voornamen

Voornamenboek

En

m -> Ene (Fri.).

1950
2021-09-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

En

I. aaneensch. vw., verbindt woorden en zinnen, hetzij om een begrip eenvoudig aan een ander toe te voegen (een glas en een kopje), of er bij op te tellen (twee en twee is vier), hetzij om een nauwer verband aan te duiden, b.v. van dingen die bij elkaar behoren (haar en baard) of in vaste verbindingen: af en aan; door en door...

Lees verder
1948
2021-09-20
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

en

(Fr.) in, als. op de wijze van; ~ abondance, in overvloed; ~ ami, als vriend; ~ arrière, achteruit; ~ attendant, in afwachting, intussen; ~ avant, voorwaarts; ~ badinant, schertsend; ~ bagatelle, als een kleinigheid; ~ blanc, blanco, oningevuld; ~ bloc, in zijn geheel, voetstoots.

1933
2021-09-20
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

En

→ Ain.

1926
2021-09-20
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

En

Zooveel als Ain, bron. Ziet in de daarmede samengestelde plaatsen Endor, En-Eglaïm, Engannim, Engedi, Enrimmon, En-Semes, En-Tappuach, enz. op een bron, die tot de eerste nederzetting aanleiding gegeven heeft.

1910
2021-09-20
Grieksche en Romeinsche Oudheid

Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid

EN

EN - = Dies endotercisus, z. Festi (dies). Ἐναγώνιος, bijnaam van verscheiden goden als beschermers van wedstrijden, vooral van Hermes.

Lees verder
1898
2021-09-20
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

En

Het begrip en heeft 4 verschillende betekenissen: 1. en - EN, aaneensch. verbindt woorden en zinnen; vaakt wordt en gebezigd aan het begin van zinnen die eene verrassing of teleurstelling uitdrukken,waarbij een andere zin aan te vullen is en waarom doet ge het niet? en ik heb het zoo streng verboden! en ik heb het zelf gezien !; — als vraag...

Lees verder
1864
2021-09-20
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

en

en - (fr woord), en avant, voorwaarts! vooruit! en corps, gezamenlijk, in corpore; en dépôt, in bewaring; en détail, in het klein (verkoopen); en échelon, (mil.) échelons-, laddersgewijze; en face, tegenover, van voren; en famille, in den kring van het huisgezin; en front, van voren, op den voorgrond; en gros, in...

Lees verder