Wat is de betekenis van Maten en gewichten?

1982
2022-01-22
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

MATEN en gewichten

Het brengen van eenheid in de systemen van maten en gewichten stond in 1798 al op het politieke programma, maar het Franse metrieke stelsel werd in ons land pas in 1809 en 1810 ingevoerd. In een circulaire van 21 september 1813, gericht aan de maires, vond de prefect van het Departement van de Monden van de Schelde (waaronder Zeeland ressorteerde)...

Lees verder
1973
2022-01-22
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

maten en gewichten

hist. benaming voor de eenheden (stelsels). De oudste lengtematen zijn ontleend aan lichaamsdelen, evenwel zonder dat onveranderlijke en nauwkeurig gedefinieerde standaarden beschikbaar waren. Al in 1673 stelde Huygens daarom voor, het derde deel van de lengte van de secondeslinger als eenheid van lengte te nemen. Een tijdens de Franse Revolutie be...

Lees verder
1958
2022-01-22
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

MATEN EN GEWICHTEN

(M.e.G.). Ondanks het wettelijk verbod van andere dan de officiële namen van M.e.G., leven de oude namen en begrippen in Frl. niet alleen voort, maar vormen in sommige gevallen (bijv. pondemaat, Fr.: pounsmjitte) nog steeds de normen voor koop- en huurprijzen. Notarissen noemen in officiële stukken het woord pondemaat niet, maar het begri...

Lees verder
1954
2022-01-22
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Maten en gewichten

Het is begrijpelijk, dat de mens, waar ook ter wereld, reeds in een vroeg stadium van zijn ontwikkeling, de behoefte gevoeld moet hebben m. en g. in eenheden uit te drukken. Aan de primitieve lengtematen liggen veelal de maten der lichaamsdelen ten grondslag duim, voet etc.) of daaraan ontleende maten (vadem): de grotere maten zijn vaak veelvouden...

Lees verder
1937
2022-01-22
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

maten en gewichten

o.; het stelsel van maten en gewichten; het algemeen gebruikte, tiendelige stelsel met de m als grondslag; de lengtematen hebben de meter als eenheid.

1933
2022-01-22
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Maten en gewichten

lengte-, oppervl.-, inhoudsmaten en gewichten zijn i/d meeste beschaafde landen vastgesteld volgens het metrieke stelsel, waarvan de → meter den grondslag vormt, en wel direct de lengteen oppervl.-maten, indirect de inhoudseenheid dm3 of → liter e/d gewichtseenheid → gram; decimale onderdeelen of veelvouden hiervan worden aangeduid d...

Lees verder
1933
2022-01-22
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Maten en gewichten

Reeds uit de vroegste Oudheid is het bekend, dat de mensch immer getracht heeft lijnen, vlakken en lichamen te vergelijken met andere om zich een voorstelling van hun afmetingen te kunnen maken. Zulke vergelijkingen maken noemt men meten en de grootheid, waarmede vergeleken wordt, is een maat. Gemakkelijkheidshalve heeft iedere maat eenige onderdee...

Lees verder
1928
2022-01-22
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Maten en gewichten

Reeds in oude tijden is de behoefte gevoeld, om zich een voorstelling te kunnen vormen van de afmetingen van lijnen, oppervlakten en lichamen door deze te toetsen aan de een of andere bekende afmeting van dezelfde soort. Men verlangde dus een bepaalde eenheid van afmeting of maat voor lengte, oppervlakte, inhoud en gewicht. Het vergelijken met een...

Lees verder
1916
2022-01-22
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Maten en Gewichten

Zie : ,,Gewichten”, „Inhoudsmaten”, „Lengtematen” „Vlaktematen”, „Ruimte maten”.

1916
2022-01-22
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Maten en gewichten

Maten en gewichten. - Om verschillende hoeveelheden van dezelfde soort onderling te vergelijken, is er noodig eenheid van m. en g. Men onderscheidt eenheden van lengte, oppervlak, inhoud en gewicht. Meten noemt men het vergelijken met de eenheid. Gemakshalve worden naast de eenheden ook veelvouden en onderdeelen daarvan gebruikt. De lengte-, opp.-...

Lees verder
1910
2022-01-22
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Maten en gewichten

Maten en gewichten - metrisch stelsel.