Wat is de betekenis van Mond- en klauwzeer?

1997
2023-02-08
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

mond- en klauwzeer

De verwensing krijg het mond- en klauwzeer! wil in feite niets anders zeggen dan ‘ik veracht je, ik walg van je, hoepel maar op’. De letterlijke betekenis is ‘besmettelijke virusziekte bij runderen en varkens, beginnend met blaarvorming op het mondslijmvlies, terwijl daarna door het afdruipend mondslijm de klauwen besmet wo...

Lees verder
1954
2023-02-08
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Mond- en klauwzeer

1. (veet.) is een door een filtreerbare smetstof (virus; veroorzaakte ziekte van herkauwers en varkens. Paarden zijn niet vatbaar voor deze ziekte, die zich openbaart door hoge koorts en blaren in de bek, aan de spenen en klauwranden. De ziekte zelf is minder erg dan de gevolgen, die er uit voort kunnen komen door neveninfecties met allerlei bacter...

Lees verder
1954
2023-02-08
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Mond- en klauwzeer

stomatitis afthosa, een runderziekte (virus-infectie), waarvan het voorkomen bij de mens twijfelachtig is.

1952
2023-02-08
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Mond- en klauwzeer

s.n., tongblier, bliersykte, blier, kleisykte.

1950
2023-02-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Mond- en klauwzeer

o., besmettelijke ziekte onder het rundvee, beginnend met blaarvorming op het mondslijmvlies, terwijl daarna door het afdruipend mondslijm de klauwen besmet worden.

1949
2023-02-08
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Mond- en Klauwzeer

een zich snel verbreidende runderziekte, die met koorts en blaasvormïng op bovenkaak, tong en klauwen gepaard gaat. Verwekker is een virus. In Ned. en België is aangifte van K. volgens de veewet verplicht. Ook mensen kunnen gevoelig zijn voor besmetting.

Lees verder
1937
2023-02-08
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

mond- en klauwzeer

o.; besmettelijke ziekte aan bek en poten onder het rundvee; Z.-N. muil- en pootzeer, muilblaar.

1937
2023-02-08
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Mond- en klauwzeer

Een zeer besmettelijke ziekte bij het vee, veroorzaakt door een smetstof, welke door de fijnste filters heengaat en daardoor niet kan gekweekt worden, evenmin als dat bij mazelen, hondsdolheid, pokken en griep het geval is. Waarschijnlijk is zij dus een kleine Bacterie, welke ook met het mikroskoop niet te zien is. Gewoonlijk kwam de ziekte uit het...

Lees verder
1933
2023-02-08
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Mond- en klauwzeer

(ook tongblaar), een besmettelijke veeziekte, dF ook in Ned. ’s zomers veel voorkomt en uie vooral o/h jonge vee groote sterfte aanricht. Van overheidswege zijn verschill. voorschriften gesteld (o.a, isolatie) om uitbreiding tegen te gaan.

1933
2023-02-08
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Mond- en klauwzeer

Een infectieziekte bij hoefdieren, die met blaarvorming op het mondslijmvlies begint, terwijl daarna, door het afdruipend mondslijm, de klauwen worden besmet. Zeer lang heeft men naar den verwekker van deze ziekte gezocht en ten slotte is gebleken, dat men hier te doen heeft met een filtreerbaar virus (Frosch en Dahmen). De ziekte heeft in den loop...

Lees verder
1930
2023-02-08
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

mond- en klauwzeer

(mond en 'klouw) o. besmettelijke uitslag, ziekte aan bek en poten onder het rundvee.

1929
2023-02-08
Geneeskundige Encyclopaedie 1929

Dr. Ch. Bles

Mond- en klauwzeer

zie Mondziekten.

1916
2023-02-08
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Mond- en klauwzeer

Mond- en klauwzeer. - Deze veeziekte, hier te lande ook tongblaar geheeten, is een spoedig verloopende, koortsige uitslagziekte, die steeds door een eigen smetstof ontstaat en zich licht onder het vee verbreidt. Zij is hoofdzakelijk gezeten in het slijmvlies van den mond en in de huid nabij de klauwen, in den vorm van blaasjes en blaren, die openbr...

Lees verder
1908
2023-02-08
Vivat

Schrijver op Ensie

Mond- en klauwzeer

Deze veeziekte, hier te lande ook blaar ziekte, de blaar, tongblaar enz. geheeten, is eene spoedig verloopende, koortsige uitslagziekte, die steeds door eene eigen smetstof ontstaat en zich licht onder het vee verbreidt. Zij is hoofdzakelijk gezeten in het slijmvlies van den mond en in de huid nabij de klauwen; in den vorm van blaasjes en blaren, d...

Lees verder
1898
2023-02-08
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Mond- en klauwzeer

Mond- en klauwzeer o. besmettelijke ziekte onder het rundvee, eene koortsige uitslagziekte in den vorm van blaren en blaasjes op het slijmvlies in den mond en in de huid bij de klauwen, ook TONGBLAAR geheeten.