Wat is de betekenis van Castor en Pollux?

1949
2021-02-25
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Castor en Pollux

zie Dioscuren.

1948
2021-02-25
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

Castor en Pollux

tweelingbroeders, onafscheidelijke vrienden.

1933
2021-02-25
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Castor en pollux

Castor en pollux - ➝ Dioscuren.

1928
2021-02-25
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Castor en Pollux

waren een beroemd tweelingpaar uit de Griekse mythologie. Ze werden ook wel Dioscuren of Zonen van Zeus genoemd. Zij namen o.a. deel aan den Argonauten tocht.In hun strijd tegen den held Idas werd Castor gedood. Zeus verpletterde hierop Idas met een bliksemstraal en wilde Pollux als ster aan den hemel plaatsen, doch deze weigerde de onsterfelijkhei...

Lees verder
1921
2021-02-25
Levende taal

T. Pluim - 1921

Castor en Pollux

gezegd van trouwe vrienden. Zoo genoemd naar de tweelingbroeders (zoons van Jupiter) uit de Grieksche mythologie.

1908
2021-02-25
Vivat

Schrijver op Ensie

Castor en pollux

of Polydeuces, ook wel Dioscuri, zonen van Zeus, waarvoor zij ook doorgingen, geheeten. Zonen van Leda en broeders van Helena en Clytaemnestra, geb. te Amyclae; zij worden bok Tyndariden, zonen van Tyndareus, genoemd. Volgens Homerus waren zij ten tijde van den Trojaanschen oorlog van de aarde verdwenen; in de onderwereld, wraar zij om den anderen...

Lees verder
1870
2021-02-25
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Castor en Pollux

zie Dioscuren.