Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

Gepubliceerd op 03-02-2023

flamingant

betekenis & definitie

Vlaming (in ruime zin), als actief voorstander van de Vlaamse beweging, die m.n. ijvert voor autonomie van het Vlaamse volk op cultureel, politiek en sociaal-economisch gebied en zich verzet tegen de verfransingspolitiek in België; Vlaamsgezinde (in tegenst. tot franskiljon).

Buysse, geen ideale flamingant, lachte met het koeterwaals van ‘De plaatsvervangende vrederechter’, JONCKHEERE 1967, 64.

Onder de post bevinden zich ook wel enkele dreigbrieven... in de klassieke stijl van: vuile flamingant, maak liever je testament, want je dagen zijn geteld, Gazet v. Antw. 21/4/1977.

Haast iedere studentengeneratie leverde haar lichting strijdende flaminganten, die op de een of andere manier een mindere of belangrijkere taak vervulden in de Vlaamse ontvoogdingsstrijd, Gazet v. Antw. 2/5/977.

De liberale flaminganten bouwden... een Vlaamse vleugel op in de liberale partij, Erfdeel 1979, 1, 61.

Afl.: flamingantisch (Was er geen gevaar dat sommige kliënten door een flamingantische fanatieker zouden afgeschrikt worden? DURNEZ z.j. (± 1958), 25.

Voor de hedendaagse lezer doet het... vreemd aan om in een typisch Brussels liberaal milieu onverbloemde flamingantische opvattingen te horen verkondigen, Erfdeel 1979, 1, 63); flamingantisme (Wdl.), Vlaamsgezindheid (Erfdeel 1979, 1, 61).