Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 05-01-2022

Belang

betekenis & definitie

betekent in het schadeverzekeringsrecht (z verzekering) de mogelijkheid van op geld waardeerbare schade voor den verzekerde, hetzij doordat hij iets verliest (bijv. zijn huis door brand, zijn schip door schipbreuk) of verplicht is een uitgave te doen, hetzij doordat hem iets ontgaat, wat hij anders ontvangen zou hebben (bijv. vrachtpenningen voor door hem vervoerde goederen). Zonder belang, zonder mogelijkheid van schade, is schadeverzekering onbestaanbaar (art. 250 W.v.K.).

Ieder belang, iedere mogelijke schade kan in volle omvang verzekerd worden, maar verzekering daarboven is niet mogelijk, d.w.z. zij is alleen geldig tot het beloop van de waarde van het verzekerde belang. Of belang ook vereist is voor de sommenverzekering en, zo ja, of het vereiste dan hetzelfde betekent en of dan niet een ideële betrekking als huwelijk of verwantschap voldoende is, is betwist.