Wat is de betekenis van Belang?

2019
2021-12-08
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

belang

belang - Zelfstandignaamwoord 1. iets wat belangrijk is voor een persoon, iets wat iemand veel voordeel (of nadeel) kan opleveren Hij heeft belang bij een snelle opstart van het bedrijf. Hij heeft een groot belang in dat bedrijf. 2. een drukte van bel...

Lees verder
2018
2021-12-08
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

belang

belang - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-lang 1. het kan je voordeel geven ♢ een goede telefoonverbinding is van belang voor dit bedrijf 1. het is een drukte van belang [het is heel erg druk]...

Lees verder
2017
2021-12-08
Kadaster

Woordenboek van het Kadaster.

Belang

Een belang is een gebied waarin een netbeheerder een of meerdere netten heeft of het is een veiligheidsgebied.

1994
2021-12-08
Grondbeginselen der sociologie

Begrippenlijst Grondbeginselen der sociologie

Belang

Een belang is een opvatting omtrent wat (veelal ten koste van anderen) in het voordeel is van specifieke individuen of groeperingen en daarom voor hen nastrevenswaardig is.

1994
2021-12-08
Rapportagetechniek

Rapportagetechniek

Belang

Laat zien dat het rapport belangwekkend is en waarom mensen dus je rapport moeten lezen.

1973
2021-12-08
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Belang

(-en), 1. iets dat iemand raakt, doordat zijn voordeel, zijn voorspoed ermee gemoeid is: het algemeen -; de belangen van de aandeelhouders in het oog houden; belang bij iets hebben, erbij geïnteresseerd zijn; 2. wat iemand ter harte gaat, doordat het nieuwsgierigheid, weetlust, deelneming wekt; alleen in vaste verbindingen: veel, groot belang...

Lees verder
1952
2021-12-08
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Belang

s.n., bilang (it); tegen zijn eigen handelen, tsjin jinsels stean; het is vandat, it is saek dat.

1950
2021-12-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Belang

o. (-en), 1. iets dat iem. raakt, doordat zijn voordeel, zijn voorspoed er mede gemoeid is: het algemeen belang; het belang van de staat; de belangen van het onderwijs bevorderen; iemands stoffelijke, zedelijke, hogere belangen behartigen, bevorderen; de belangen der aandeelhouders in ’t oog houden; ...

Lees verder
1937
2021-12-08
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

belang

o. belangen, belangetje (iets, dat iem. raakt, dat iem. niet onverschillig is, doordat 1 zijn voordeel er mee gemoeid is, 2 het een gevoel van nieuwsgierigheid, deelneming opwekt): 1. de belangen der aandeelhouders; het is in ons aller belang om; hij heeft er belang bij, voordeel: 2. belang inboezemen, wekken; belang in iets stellen; nog; een defti...

Lees verder
1898
2021-12-08
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Belang

BELANG, o. (-en), iets dat iem. raakt, doordat zijn voordeel, zijn voorspoed er mede gemoeid is het algemeen belang; het belang van den staat; de belangen van het onderwijs bevorderen; iemands stoffelijke, zedelijke, hoogere belangen behartigen, bevorderen; de belangen der kerk gingen bij hem voor alles; de belangen der aandeelhouders in ’t o...

Lees verder