Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Gepubliceerd op 20-08-2018

Voorstelling

betekenis & definitie

Voorstelling (Eene) is een min of meer duidelijk beeld van het voorwerp, waarvan wij door middel der zintuigen een zekeren indruk hebben verkregen. Tot het vormen van voorstellingen zijn alzoo aanschouwing en gewaarwording onmisbaar. Voorstellingen zijn de bouwstoffen voor onze begrippen, gedachten en denkbeelden. Onze kennis rust derhalve op onze voorstellingen, en het voorstellingsvermogen , een groot deel van ’s menschen kenvermogen, is de grondslag der verbeeldingskracht.

Kant heeft er ons opmerkzaam op gemaakt, dat wij de voorwerpen buiten ons niet kennen zooals ze werkelijk zijn, maar zooals wij ze ons voorstellen. Die voorstellingen zijn slechts de verschijnselen (phenomena), die wel de eigenlijke voorwerpen (noumera) tot grond hebben, maar waarvan wij niet kunnen zeggen of zij daaraan gelijk (adaequaat) zijn. Onze kennis is dus slechts subjectief en phenomenaal in plaats van objectief en noumenaal. De graad van zuiverheid der voorstellingen hangt gewoonlijk af van den trap van ontwikkeling van dengene, die ze vormt.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis?Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!