Wat is de betekenis van voorstelling?

2019
2021-03-03
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

voorstelling

voorstelling - Zelfstandignaamwoord 1. (kunst) een uitvoering voor een publiek van toeschouwers 2. een manier waarop men ergens een beeld van maakt Het beeld van Zadkin is een voorstelling van de verschikking van het bombardement op Rotterdam. 3. (wiskunde) een verzameling objecten, matric...

Lees verder
2018
2021-03-03
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

voorstelling

voorstelling - zelfstandig naamwoord uitspraak: voor-stel-ling 1. idee van iets of iemand ♢ ik kan me daar geen voorstelling van maken 1. dat is een verkeerde voorstelling van zaken [het geeft de d...

Lees verder
2002
2021-03-03
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

voorstelling

Een voorstelling is: 1) (beeldend): datgene wat is afgebeeld (zie afbeelden) of uitgebeeld (zie uitbeelden), altijd figuratief of tussenvorm; bij non-figuratieve kunstwerken zoals architectuur en industriële vormgeving spreek je niet van een voorstelling; 2) (beeldend): naar de voorstelling: een werkstuk dat gemaakt is m.b.v. het geheugen of de fan...

Lees verder
2001
2021-03-03
Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Voorstelling

Vertoning van drama aan “extern” publiek.

1973
2021-03-03
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

voorstelling

v. (-en), 1. het voorstellen; 2. dat wat voor de geest staat, bewustzijnsinhoud, begrip, denkbeeld(e); 3. afbeelding, uitbeelding, figuur: ergens een — van maken; 4. het vertonen, vertoning. (e) De term voorstelling wordt in de psychologie gebruikt voor zowel de handeling (het zich iets voorstellen) als de inhoud (dat wat men zich voorste...

Lees verder
1950
2021-03-03
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Voorstelling

v. (-en), 1. het voorstellen, inz. in de bet. 1.; 2. begrip, denkbeeld: iem. een voorstelling van iets geven; zich een voorstelling van iets maken; — (abstr.) dat gaat alle voorstelling te boven ; 3. afbeelding : ergens een voorstelling van maken; 4. het vertonen, vertoning: de voorstelling van een toneelstuk...

Lees verder
1898
2021-03-03
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

VOORSTELLING

VOORSTELLING - v. (-en), het voorstellen (in alle bet.); vertooning: naar de voorstelling gaan; ergens eene voorstelling van maken, eene schets, afbeelding ; (fig.) zich eene voorstelling van iets maken, een denkbeeld.

1870
2021-03-03
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Voorstelling

Voorstelling (Eene) is een min of meer duidelijk beeld van het voorwerp, waarvan wij door middel der zintuigen een zekeren indruk hebben verkregen. Tot het vormen van voorstellingen zijn alzoo aanschouwing en gewaarwording onmisbaar. Voorstellingen zijn de bouwstoffen voor onze begrippen, gedachten en denkbeelden. Onze kennis rust derhalve op onze...

Lees verder