Wat is de betekenis van voorstelling?

2023-10-02
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

voorstelling

voorstelling - Zelfstandignaamwoord 1. (kunst) een uitvoering voor een publiek van toeschouwers 2. een manier waarop men ergens een beeld van maakt Het beeld van Zadkin is een voorstelling van de verschikking van het bombardement op Rotterdam. 3. (wiskunde) een verzameling objecten, matric...

2023-10-02
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

voorstelling

voorstelling - zelfstandig naamwoord uitspraak: voor-stel-ling 1. idee van iets of iemand ♢ ik kan me daar geen voorstelling van maken 1. dat is een verkeerde voorstelling van zaken [het geeft de d...

Direct toegang tot alle 14 resultaten over voorstelling?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-02
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

voorstelling

Een voorstelling is: 1) (beeldend): datgene wat is afgebeeld (zie afbeelden) of uitgebeeld (zie uitbeelden), altijd figuratief of tussenvorm; bij non-figuratieve kunstwerken zoals architectuur en industriële vormgeving spreek je niet van een voorstelling; 2) (beeldend): naar de voorstelling: een werkstuk dat gemaakt is m.b.v. het geheugen of de fan...

2023-10-02
Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (2001)

Voorstelling

Vertoning van drama aan “extern” publiek.

2023-10-02
Communicatie

Mr. John Knecht en B.G.J. Stoelinga

Voorstelling

Voorstelling (ook vertoning genoemd) heeft verschillende beteke¬nissen: 1. Begrip, denkbeeld, dat wat voor de geest staat. 2. Afbeelding. 3. Het vertonen, vertoning.

2023-10-02
Media begrippenlijst

mr. J. Knecht (1991)

Voorstelling

voorstelling verwijst naar het vertonen van een bioscoop- of ander programma.

2023-10-02
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Voorstelling

s,, foarstelling.

2023-10-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Voorstelling

v. (-en), 1. het voorstellen, inz. in de bet. 1.; 2. begrip, denkbeeld: iem. een voorstelling van iets geven; zich een voorstelling van iets maken; — (abstr.) dat gaat alle voorstelling te boven ; 3. afbeelding : ergens een voorstelling van maken; 4. het vertonen, vertoning: de voorstelling van een toneelstuk...

2023-10-02
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

voorstelling

v. -en; het voorstellen, in verschillende bet. inz.: 1. afbeelding, nabootsing: zich geen (goede) voorstelling van iets kunnen maken, zich iets niet kunnen denken; zich een verkeerde voorstelling van iets maken; 2. opvoering van een toneelstuk: de voorstelling aan de Koningin; de voorstelling begint te 8 uur.

2023-10-02
Encyclopedie voor Ziel- en Opvoedkunde

Drs. P. Wijkema (1936)

Voorstelling

1) herinneringsbeeld. 2) beeld, dat in de geest van een waarneming (waarneemsel) overblijft, als deze niet meer aanwezig is. 3) beeld, dat in de ziel kan worden opgewekt na en tengevolge van een waarneming (S. Rombouts). 4) gereproduceerde waarnemingsinhoud en innerlijke herbeleving van deze.

2023-10-02
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

voorstelling

('vo:r) v. (-en; ...linkje) [< voorstellen] 1. [2] het voorstellen : plechtig had de der hoge personen plaats. 2. [3] afbeelding, nabootsing : ergens een van maken. 3. [6] opvoering van een toneelstuk : naar de gaan. 4. [8] denkbeeld : zich geen van iets kunnen maken. Syn. → aanschouwing. 5. [11] wat men zich voorstelt.

2023-10-02
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Voorstelling

v. (-en), 1. het voorstellen; 2. dat wat voor de geest staat, bewustzijnsinhoud, begrip, denkbeeld(e); 3. afbeelding, uitbeelding, figuur: ergens een voorstelling van maken; 4. het vertonen, vertoning. De term voorstelling wordt in de psychologie gebruikt voor zowel de handeling (het zich iets voorstellen) als de inhoud (dat wat men zich voorst...

2023-10-02
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

VOORSTELLING

VOORSTELLING - v. (-en), het voorstellen (in alle bet.); vertooning: naar de voorstelling gaan; ergens eene voorstelling van maken, eene schets, afbeelding ; (fig.) zich eene voorstelling van iets maken, een denkbeeld.

2023-10-02
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Voorstelling

Voorstelling (Eene) is een min of meer duidelijk beeld van het voorwerp, waarvan wij door middel der zintuigen een zekeren indruk hebben verkregen. Tot het vormen van voorstellingen zijn alzoo aanschouwing en gewaarwording onmisbaar. Voorstellingen zijn de bouwstoffen voor onze begrippen, gedachten en denkbeelden. Onze kennis rust derhalve op onze...