Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Gepubliceerd op 19-03-2018

Beeld

betekenis & definitie

Beeld (Een) noemt men datgene, wat in uitwendig voorkomen met het een of ander voorwerp min of meer overeenstemt, — eene zigtbare voorstelling van een stoffelijk voor­werp. Men kan het te voorschijn roepen door lijnen en kleuren op een plat vlak, door een bepaalden vorm te geven aan eene massa, en ook door breking en terugkaatsing der lichtstralen, zooals het beeld, hetwelk door middel der lichtstralen in ons oog ontstaat. Een beeld, dat enkel uit omtrekken bestaat, noemt men een geometrisch beeld; komen er kleuren bij, dan noemt men het een physisch beeld.

Bij het beoordeelen van beelden heeft men op twee hoofdzaken te letten, namelijk of zij met het oorspronkelijke overeenstemmen en of zij ons schoonheidsgevoel bevredigen. Het eerste kan plaats hebben zonder het laatste, maar het laatste is zonder het eer­ste eene onmogelijkheid. Dat de voorstellin­gen, die wij ons vormen van de omringende voorwerpen, niets anders zijn dan beelden, zal ieder ligt begrijpen.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.