Wat is de betekenis van Opmerkzaam?

2023-10-02
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

opmerkzaam

opmerkzaam - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: op-merk-zaam 1. als je goed oplet ♢ opmerkzaam bekeek hij de tekening 1. hem er opmerkzaam op maken [zijn aandacht erop vestigen] Bijvoe...

2023-10-02
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Opmerkzaam

adj. & adv., opmerksum.

Direct toegang tot alle 8 resultaten over Opmerkzaam?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Opmerkzaam

bn. bw. (...zamer, -st), oplettend: de opmerkzame lezer ; een opmerkzame blik ; — iem. op iets opmerkzaam maken, het hem doen opmerken, er zijn aandacht op vestigen : — bw. : iets opmerkzaam gadeslaan.

2023-10-02
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

opmerkzaam

bn., bw.; opmerkzamer, opmerkzaamst (goed oplettend, nauwkeurig achtgevend): opmerkzaam gadeslaan; iem. op iets opmerkzaam maken, zijn aandacht op iets vestigen.

2023-10-02
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

opmerkzaam

(op'merksa:m) bn. en bw. (...zamer, -st) nauwkeurig acht gevend: de ...zame lezer; iets gadeslaan; iemand op iets maken, er zijn aandacht op vestigen. Syn. ➝ aandachtig.

2023-10-02
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

opmerkzaam

bn. en bw. (-zamer, -st), oplettend: de opmerkzame lezer; iemand op iets opmerkzaam maken, er zijn aandacht op vestigen.

2023-10-02
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Opmerkzaam

Opmerkzaam bn. bw. (...zamer, st), oplettend : de opmerkzame lezer; iem. op iets opmerkzaam, maken, het hem doen opmerken, er zijn aandacht op vestigen, iets opmerkzaam gadeslaan. OPMERKZAAMHEID, v. (zielk.) het bepalen van het bewustzijn bij eene reeds aanwezige of te verwachten zintuiglijke gewaarwording, voorstelling of rij van voorstellingen.

2023-10-02
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Opmerkzaam

zie Aandachtig.