Maand betekenis & definitie

Het jaar is verdeeld in 12 maanden, van welke vier 30 en zeven 31 dagen tellen, terwijl Februarij er 28 of 29 kan hebben. In het voorgaand artikel hebben wij gezien, dat die verdeeling van den omloopstijd der maan afkomstig is, doch daar het jaar — de omloopstijd der aarde om de zon — 127/19de omloopstijd van de maan bevat, heeft men die 7/19de over de12 moeten verdeelen, om met 12 maanden het jaar vol te maken. De gebruikelijke namen der maanden zijn van oud-Romeinschen oorsprong. De Nederlandsche benamingen: Louwmaand, Sprokkelmaand, Lentemaand, Grasmaand, Bloeimaand , Zomermaand, Hooimaand, Oogstmaand, Herfstmaand, Wijnmaand, Slagtmaand, Wintermaand worden zelden gebezigd.

Laatst bijgewerkt 09-08-2018