Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Gepubliceerd op 20-08-2018

Vier

betekenis & definitie

Vier is een deelbaar getal, het vierkant van 2 (2 x 2 = 4) en na de eenheid het kleinste vierkantsgetal. Het vervulde eene belangrijke rol in de getallenleer van Pythagoras (zie aldaar).