Abydus betekenis & definitie

Abydus is eene oude stad aan den Hellespont in Klein-Azië, waar weleer Xerxes eene brug over dat water sloeg en eene groote wapenschouwing hield. De Turken hebben die stad verwoest en op hare puinhoopen de vesting Sultanié-Kalessi gebouwd. Voorts liggen in Opper-Egypte bij het dorp El Berbi de bouwvallen van het oude Abydum, waar zich de beroemde Memnons-zuil en een prachtige tempel met het graf van Osiris verhief.

Gepubliceerd op 14-11-2017