Gepubliceerd op 19-01-2021

Roger bacon

betekenis & definitie

Geleerd engelsche monnik, geb. te Ilchester, 1214, overl. 1292 of 1294. Hij studeerde te Oxford en te Parijs, trad in de orde der Franciscanen, vestigde zich te Oxford (T240), en begon zich op natuur- en scheikunde toe te leggen, herzag den Juliaanschen kalender, gaf nieuwe gezichtspunten omtrent de straalbreking en andere optische verschijnselen, en verwierf den bijnaam van Doctor mirabilis.

Voorn, geschriften: Opus majus (verweerschrift aan paus Clemens IV) 5 Verhandeling over de middelen om de gebreken des ouderdoms te verhoeden ; De Alchemie ; Epistola de secretis artis et naturae operibus atque nullitate magiae, enz. Hij geldt als de voor loop er van Galilei en Newton.