Wat is de betekenis van Roger bacon?

1973
2023-02-08
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Roger Bacon

➝Bacon, Roger.

1933
2023-02-08
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Roger Bacon

➝ Bacon (3°).

1908
2023-02-08
Vivat

Schrijver op Ensie

Roger bacon

Geleerd engelsche monnik, geb. te Ilchester, 1214, overl. 1292 of 1294. Hij studeerde te Oxford en te Parijs, trad in de orde der Franciscanen, vestigde zich te Oxford (T240), en begon zich op natuur- en scheikunde toe te leggen, herzag den Juliaanschen kalender, gaf nieuwe gezichtspunten omtrent de straalbreking en andere optische verschijnselen,...

Lees verder
1869
2023-02-08
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Roger bacon

beroemde engelsche monnik, bijgenaamd “Doctor mirabilis” wegens zijne bewondering verdienende kunde, geb. 1214 te Ilchester in Somerset, gest. te Oxford 1292 of 1294, trad, na te Oxford en te Parijs gestudeerd te hebben,in de orde der Franciscanen, vestigde zich te Oxford, en legde zich met ijver toe op de beoefening van alle in zijnen...

Lees verder