Gepubliceerd op 18-03-2021

Provincie

betekenis & definitie

(Provincia) naam die de Romeinen gaven aan hun wingewesten. De grond eener P. werd deels staatseigendom, en bleef deels in het bezit der vroegere eigenaars, die dan schatplichtig werden.

In de nieuwere geschiedenis is de oude beteekenis van het woord P. geheel verdwenen, daar het tegenwoordig gebezigd wordt om de eerste rechtspersoonlijke onderdeelen, de groote geledingen van een staat aan te duiden, en in zooverre nagenoeg dezelfde beteekenis heeft als de woorden departement, kanton, gouvernement, graafschap, enz. Voor Nederland beteekende . P. tijdens de republiek meer bepaaldelijk een der zeven staten, die door de unie vereenigd waren; vandaar ook de benaming de Vereenigde Provinciën.