Wat is de betekenis van provincie?

2024-06-25
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-06-25
Winkler Prins Junior

Winkler Prins Encyclopedie

2024-06-25
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

provincie

provincie - zelfstandig naamwoord uitspraak: pro-vin-cie 1. deel van een staat met eigen bestuur ♢ in de provincie Drenthe is Ter Beek de commissaris 2. buiten de stad ♢ dat zijn echt mensen uit...

2024-06-25
Woordenboek van het Kadaster

Kadaster (2017)

Provincie

Een provincie is een openbaar lichaam met zelfbestuur en bevoegdheid binnen een gebied kleiner dan die van het Rijk.

2024-06-25
Mokums woordenboek

Ditte Simons en Hans Heestermans (2014)

provincie

geheel Nederland buiten Amsterdam, met veelal geringschattende gevoelswaarde: Ja, als de provincie begon te spoken, dat zou ten minste nog eens kans geven op een verlevendiging in Amsterdam, ROBBERS 228.

2024-06-25
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Provincie

[Lat. provincia (van pro-, en wortel vic-, vgl. vice- = eig.: opgedragen werk (in plaats van ander), taak, werkkring, post, bestuur van wingewest, wingewest] onderdeel van een rijk, (rk) kerkelijke indeling die verscheidene bisdommen of kloosters omvat; (prot.) kerkelijke indeling die verscheidene classes o...

2024-06-25
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Provincie

gewest; kerkelijke afdeling; platteland

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-25
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

provincie

provincie - De constituerende, politieke en bestuurlijke delen binnen verschillende soevereine staten, b.v. historische zoals het Romeinse Rijk en hedendaagse staten met een federaal systeem, zoals Canada en Spanje .