Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gepubliceerd op 06-12-2018

VERKEERD

betekenis & definitie

VERKEERD - bn. bw. (-er, -st), omgekeerd, averechtsch: zijne kousen verkeerd aantrekken, met den binnenkant buiten;

— aan de keerzijde: die stof is verkeerd genomen; deze zijde heeft geen verkeerd, kan aan beide zijden gedragen worden ;
— tegenovergesteld aan wat goed is, onjuist, valsch : den verkeerden kant opgaan; den verkeerden weg inslaan, opgaan (ook fig.); aan het verkeerde kantoor zijn;
— de verkeerde wereld, in welke alles ongewoon toegaat; het eten kwam in mijn verkeerde keel, in de luchtpijp ; het komt verkeerd uit, niet zooals men verwachtte ; (fig.) hij is mijn vriend aan den verkeerden kant, hij is mijn vijand ; dat is de verkeerde sleutel; met het verkeerde been uit bed gestapt, kwaad te spreken zijn;
— zijne handen staan verkeerd, hij is daarin onhandig;-
—zijn hoofd staat verkeerd, hij is slecht geluimd, (ook) hij weet niet wat hij beginnen zal;
— (spr.) hoe geleerder, hoe verkeerder;
— een verkeerd antwoord geven; iets verkeerd verstaan, begrijpen, opnemen; verkeerde schaamte, zedigheid.
VERKEERDELIJK, bw.
VERKEERDHEID, v. (...heden), het verkeerde; iets dat verkeerd is; misslag, gebrek, ondeugd, bedorvenheid.