UIENBED betekenis & definitie

UIENBED - o. (-den), veld met uien beplant; ...GEUR, m. sterke geur der uien; ...LAND, o. (-en); ...LOOF, o.; ...MOES, o. fijngekookte uien; ...REUK, m.; ...SALADE, ...SLA, v. salade van of met uien; ...SAUS, v. (-en), saus met uien toebereid; ...SMAAK, m.; ...SOEP, v. (-en), met uien toebereide soep; ...TAPPER, m. (-s), iem. die uien, kwinkslagen vertelt, debiteert; ...VERKOOPER, m. (-s), ...VERKOOPSTER, v. (-s), iem. die uien verkoopt; uientapper; ...VLEESCH, o. met uien toebereid vleesch; ...VROUW, v. (-en); ...ZAAD, o. (...zaden).

Laatst bijgewerkt 06-12-2018