Tred betekenis & definitie

Tred - m. (-en), het treden ; trede, schrede, stap ; gang : zijn tred verhaasten, bespoedigen, sneller gaan ; (fig.) gelijken tred houden, gelijk op gaan, even snel vooruitkomen; hanetred, kiem van het ei. TREDJE, o.(-s).